Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #01/2021

Abonneren

Pagina 38 van: Bouwwereld #01/2021

38 ‘WIJ HeBBeN DeZe KILLe eN HarDe OmGeVING aLS eeN PrettIGe VerBLIJFSPLeK WILLeN BeNaDereN, aLS eeN VOLWaarDIG PUBLIeK INterIeUr VerGeLIJKBaar met eeN BIBLIOtHeeK OF eeN StaDHUIS.’ HET EERSTE GEBOUW, EEN BIJZONDERE OPDRACHT OF...