Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #01/2021

Abonneren

Pagina 74 van: Bouwwereld #01/2021

74 Michiel SMitS werkt SindS 2004 alS pro bono architect in rurale gebieden in Sub- Sahara afrika, waar hij publieke gebouwen en woningen realiSeert in opdracht van lokale hulporganiSatieS. afgelopen noveMber proMoveerde SMitS aan de tec...