Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #03/2021

Abonneren

Pagina 50 van: Bouwwereld #03/2021

50 Nieuwe methode voor Na-isolatie vloereN op zaNd het Na-isolereN vaN vloereN wordt al siNds de jareN zeveNtig uitgevoerd, maar voor vloereN op zaNd bestoNd Nog geeN goede methode, behalve het slopeN eN volledig vervaNgeN vaN de vlo...