Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #03/2021

Abonneren

Pagina 54 van: Bouwwereld #03/2021

54 DIt IS WeLISWaar eeN KLeIN PrOJeCt IN SCHaaL eN BUDGet, maar De COmBINatIe VaN FUNCtIONaLIteIt eN CONCePtUeLe VerDIePING raaKt De eSSeNtIe VaN GOeDe arCHIteCtUUr HET EERSTE GEBOUW, EEN BIJZONDERE OPDRACHT OF EEN SPECIALE TECHNIEK...