Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #04/2021

Abonneren

Pagina 58 van: Bouwwereld #04/2021

58 IK BeN GeSterKt IN mIJN OVertUIGING Dat SOCIaLe arCHIteCtUUr OOK SPaNNeND eN VerNIeUWeND KaN OF eIGeNLIJK mOet ZIJN HET EERSTE GEBOUW, EEN BIJZONDERE OPDRACHT OF EEN SPECIALE TECHNIEK. DEZE RUBRIEK BELICHT PROJECTEN EN AMBITIES ...