Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #04/2021

Abonneren

Pagina 8 van: Bouwwereld #04/2021

8 VOOr Het PLatFOrm IS eeN LICHtGeWICHt StaaLCONStrUCtIe met 3D-VaKWerKLIGGerS ONtWIKKeLD, DIe De HOeVeeLHeID StaaL eN BetON met 50 PrOCeNt reDUCeert teN OPZICHte VaN eeN CONVeNtIONeLe CONStrUCtIe Microcity Het Plat- form in Utrech...