Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #08/2021

Abonneren

Pagina 81 van: Bouwwereld #08/2021

81 Project nieuwbouw Fragiel als een Japans theepavilJoen The Line, een onTwerp van orange archiTecTs, LigT in de wijk overhoeks in amsTerdam noord en herbergT 72 huurapparTemenTen. The Line heefT een aLzijdige oriënTaTie en sprin...