Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #10 2019

Abonneren

Pagina 10 van: Bouwwereld #10 2019

10 Capital C als Creatieve diamant In de monumentale dIamantbeurs Is het prestIgIeuze CapItal C gevestIgd, het nIeuwe Centrum voor de CreatIeve IndustrIe. verfIjnd van buIten, IndustrIeel en artIstIek van bInnen. bIj het noodzak...