Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #11 2018

Abonneren

Pagina 26 van: Bouwwereld #11 2018

is de toren asymmetrisch. De wind heeft er daardoor minder vat op. Die gaat er nu omheen dwarrelen.” Lichte constructie De dragende huid in relatief dun staal minimaliseert het materi- aalgebruik. “Het is tot pakweg tien keer lichter ...