Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #11 2019

Abonneren

Pagina 94 van: Bouwwereld #11 2019

94 Da Vinci college, RoosenDaal Het VeRnieuwDe Da Vinci college in RoosenDaal is einD 2015 opgeleVeRD als een moDeRn en DuuRzaam scHoolgebouw. in een scHoolgebouw is akoestiek Van Het gRootste belang. leeRlingen moeten geconcentReeRD ...