Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #2 2017

Abonneren

Pagina 50 van: Bouwwereld #2 2017

vaak de mens die maatgevend is. Bij een gevoelstemperatuur lager dan -6 ºC mo- gen werknemers die onder de bouw-cao werken, het werk neerleggen. Let op: het gaat om de gevoelstemperatuur en daar- bij speelt niet alleen de temperatuur, ...