Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #2 2020

Abonneren

Pagina 18 van: Bouwwereld #2 2020

18 AssociAte lector duurzAme kunststoftechnologie dAAn vAn rooijen ziet ontwerpen en bouwen met biocomposieten Als dé mAnier om het grond- stofverbruik en de AfvAlproductie vAn de bouw rigoureus omlAAg te brengen. technisch kAn het, mA...