Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #2 2020

Abonneren

Pagina 78 van: Bouwwereld #2 2020

78 Losmaakbaarheid gebouwen meten een van de beLangrijkste voorwaardes voor circuLair bouwen is Losmaakbaarheid, Liefst op eLementniveau. om Losmaakbaarheid te stimuLeren, is een meetmethodiek ontwikkeLd die kan worden meegenomen in be...