Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #3 2017

Abonneren

Pagina 46 van: Bouwwereld #3 2017

is voor het entreegebied een majestu­ euze spiraaltrap ontworpen die bezoe­ kers als het ware naar de eerste ver­ dieping trekt. Ranke spiraaltrap Gekozen is voor een betonnen spiraal­ trap, waarvan de binnenste spiraal tevens de balu...