Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #3 2020

Abonneren

Pagina 18 van: Bouwwereld #3 2020

18 In 2019 sloegen zo’n 15 archItecten en IngenIeurs de handen Ineen om onder de vlag van openBuIldIng.co kennIs en ervarIngen te delen over een nIeuwe manIer van de ontwIkkelIng en Bouw van flexIBele woonge- Bouwen. om wonIngBouw Be...