Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #3 2020

Abonneren

Pagina 62 van: Bouwwereld #3 2020

62 In de rubrIek TopTalenT belIchT bouwwereld InnovaTIeve afsTudeeronderzoeken dIe zeer hoog zIjn gewaardeerd. In deze edITIe heT onderzoek van lInda vos: energy plannIng for The unknown, waarbIj ze IngaaT op de onTwIkkelIng van schIeoe...