Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #3 2020

Abonneren

Pagina 74 van: Bouwwereld #3 2020

74 “Ik hou van archItecten dIe je IntensIef bIj het ontwerp betrekken om te kIjken hoe hun Idee gerealIseerd zou kunnen worden. dIe kIjken hoever je met hen mee wIlt wandelen. Ik wIl ver meegaan want dat levert het beste resultaat op...