Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #4 2017

Abonneren

Pagina 49 van: Bouwwereld #4 2017

het wel een extra isolerende werking en draagt het water op het dak ’s zomers bijvoorbeeld ook bij aan koeling. In som­ mige gevallen speelt ook geluidbelasting een rol. Ook daar is de opbouw van zo’n dak gunstig voor.” Het dak i...