Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #4 2020

Abonneren

Pagina 18 van: Bouwwereld #4 2020

18 ArtificiAl intelligence (Ai) gAAt voorlopig niet doen wAt sciencefiction films beloven, mAAr het gAAt de bouw wel sneller en efficiënter mAken en de kwAliteit verhogen. voorAl op het gebied vAn wAArnemen en interpreteren kAn Ai veel...