Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #4 2020

Abonneren

Pagina 57 van: Bouwwereld #4 2020

57 WONDEREN DOEN MET GROEN EEn groEnE gEvEl, EEn uitbundigE daktuin: van EEn modiEuzE hypE wordt hEt wErEldwijd stEEds mEEr EEn functionEEl ondErdEEl in dE stad. “hoE mEEr wEtEnschappElijkE data wE hEbbEn ovEr zakEn als vErkoEling, ...