Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #4 2020

Abonneren

Pagina 89 van: Bouwwereld #4 2020

89 Project renovatie ElEgantE vErstEvigingsopEratiE EEn karaktEristiEkE jarEndErtigwoning op dE rand van EEn wiErdE ondEr dE bomEn van dE naastgElEgEn middElEEuwsE donatuskErk was door aardbEvingEn zwaar bEschadigd gEraakt. mint ar...