Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #6 2020

Abonneren

Pagina 92 van: Bouwwereld #6 2020

92 In de rubrIek TopTalenT belIchT bouwwereld InnovaTIeve afsTudeeronderzoeken dIe zeer hoog zIjn gewaardeerd. In deze edITIe heT onderzoek van deIrdre van gameren, waarop zIj uITmunTend afsTudeerde In buIldIng Technology aan de Tu del...