Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #7 2020

Abonneren

Pagina 34 van: Bouwwereld #7 2020

34 De Groene JonGens als helpenDe schakel De Groene JonGens (DGJ), opGericht in 2016, is een aDviesbureau Gericht op het ont- werpen en ontwikkelen van Duurzame oplossinGen voor De GebouwDe omGevinG. vanuit een multiDisciplinaire benaDe...