Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #7 2020

Abonneren

Pagina 49 van: Bouwwereld #7 2020

WOONWERKGEBOUW 49 ‘De BeLIJNING OP De BUIteNGeVeL WaS IN eerSte INStaNtIe GeeN eStHetISCHe KeUZe maar eeN ONtWerPOPLOSSING, DIe VOOrtKWam UIt Het PLaatSeN VaN eeN traP aaN De GeVeL.’ Mijn eersteHET EERSTE GEBOUW, EEN BIJZONDE...