Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #7/8 2019

Abonneren

Pagina 68 van: Bouwwereld #7/8 2019

JK House dankt zijn naam aan Jenny en Klaas-Jan, de oorspron- kelijke opdrachtgevers. Door een samenloop van omstandig- heden moesten deze echtelieden afhaken en besloot de eige- naar van de grond de bouw toch door te zetten. Aanvankelijk ...