Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #8 2020

Abonneren

Pagina 24 van: Bouwwereld #8 2020

24 Arie Voorburg begon zijn werkzAme leVen Als officier bij de nederlAndse koopVAArdij. nA zo’n tien jAAr op zee, Volgde hij zijn tweede pAssie en ging hij systeemecologie, biofysicA en filosofie studeren. hij is gefAscineerd door he...