Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #8 2020

Abonneren

Pagina 44 van: Bouwwereld #8 2020

44 In het kader van de energIetransItIe zal het aantal warmtepompen In nederland flInk gaan toenemen. de geluIdsproductIe van buIten opgestelde warmtepompen kan hIerbIj voor problemen zorgen. In de jurIsprudentIe zIjn daar al voorbeelde...