Ga naar hoofdinhoud

Bouwwereld #8 2020

Abonneren

Pagina 75 van: Bouwwereld #8 2020

75 een goed geBouWontWerP koPPelt functionaliteit aan eSthetiSche Waarden. in het kantoorPand van hard- en SoftWare-ontWikkelaar digital Brain in emmen komen die BegriPPen Samen. ontWerPer Bram markerink maakte BiJ de grootScheePSe ren...