Ga naar hoofdinhoud

Landelijke Asbest Praktijkdag 2018

asbest praktijdag

Voor professionals in de Asbestsector organiseert Studiecentrum Kerckebosch in samenwerking met OOM-advies en AT Osborne een jaarlijkse praktijkdag. Tijdens deze praktijkdag krijgen deelnemers inzicht in de laatste wijzigingen en actualiteiten in de aanpak van asbest.

De volgende lezingen en sprekers zijn bevestigd:

 • Visie op asbestproblematiek/toezicht onder de bouwplantoets onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  dr. ir. Nico P.M. Scholten, Senior-adviseur bij het Expertisecentrum Regelgeving Bouw, ondersteunt overheden en bedrijven bij het interpreteren en toepassen van bouwregelgeving
 • Visie Aedes op het asbeststelsel
  Jeroen Pepers, Algemeen directeur, Aedes vereniging van woningcorporaties
 • Visie op de rol van Omgevingsdiensten
  ir. Leo Klaassen, Directeur-secretaris, Omgevingsdienst Haaglanden en Voorzitter, Programmaraad asbest Omgevingsdienst NL
 • Actuele ontwikkelingen rondom het modeleren van blootstelling aan asbestvezels
  dr. ir. Jody Schinkel, Researcher, Research Group RAPID Risk Analysis of Products In Development, TNO
 • Juridische actualiteiten 2018
  mr. Tim Segers, Advocaat, LXA The Law Firm
 • De rol van toetsen en toezicht door de Omgevingsdiensten
  Frank van den Langenberg, Asbestdeskundige, Omgevingsdienst Brabant Noord
  Geert-Jan van der Meijden, Asbestdeskundige, Omgevingsdienst Brabant Noord
 • Van transparantie naar vertrouwen in de asbestketen: ervaringen met de Asbest-OS App
  Jan Horyon, Directeur Horyon Innovaties
 • Onderzoek naar asbest in de bodem: een complexe materie
  ing. Edwin de Baat, Senior consultant en Adviseur kwaliteitszorg BRL, SIKB, HaskoningDHV Nederland
 • Corporaties en Omgevingsdiensten werken samen aan vertrouwen
  Otto Hegeman, OOM-milieumanagemen
 • Nieuwe update van de “NEN 2990 Eindbeoordeling na asbestverwijdering” in aantocht
  Jan Tempelman, Eigenaar, Adviesbureau Jan Tempelman, Deventer
 • Praktijkvoorbeeld Ontmanteling Energiecentrale Nijmegen
  A-W Brokking, Operationeel manager, Meuva Asbestsanering

Bestemd voor:
Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieucoördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, arbocoördinatoren en preventieadviseurs, KAM coördinatoren, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants.

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven, asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certificerende instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Meer info/aanmelden: http://www.asbestpraktijkdag.nl/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *