Ga naar hoofdinhoud

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 in 2021

wijzigingen bouwbesluit

De Rijksoverheid kondigde in een nieuwsbericht aan dat er de komende tijd diverse inhoudelijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en de opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), te verwachten zijn.

Op het moment van schrijven van dit artikel zijn deze wijzigingen nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. Uit het nieuwsbericht, in samenhang met het voorhangbesluit, is op te maken dat het in elk geval om de onderstaande wijzigingen gaat.

1 juli 2021

Per 1 juli 2021 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012:

Gebruiksveiligheid

 • Bij nieuwbouw of verbouw van fietsbruggen en -viaducten moet de vloerafscheiding 1,3 m hoog zijn.
 • In nieuwe voor publiek toegankelijke gebouwen (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) moeten markeringen langs trappen worden aangebracht.
 • In nieuw te bouwen voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) moet aan beide kanten van een trap een trapleuning aanwezig zijn die 30 cm horizontaal doorloopt boven- en onderaan de trap.

Brandveiligheid

 • Rond (beschermde) subbrandcompartimenten worden eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd). Het gaat om de volgens NEN 6075 te bepalen Europese rookklassen Ra en R200.
 • Bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn, wordt het verplicht om een vrijloopdranger toe te passen.
 • Ook bij verbouw van een woningtoegangsdeur en bij functiewijziging naar een woonfunctie moeten woningtoegangsdeuren in inwendige scheidingsconstructies zelfsluitend en met vrijloopdranger worden uitgevoerd.

Toegankelijkheid

 • Ook bij publieke gebruiksfuncties (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) zonder toegankelijkheidssector worden eisen gesteld aan een drempeldetail (max. 20 mm hoogteverschil) bij een toegang.
 • De eisen aan de bereikbaarheid van gebouwen vanaf de openbare weg gaan ook gelden voor publiek toegankelijke gebouwen (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) zonder toegankelijkheidssector. Op dit moment geldt dit alleen nog voor gebouwen met een toegankelijkheidssector.

Duurzaamheid

De milieuprestatie van woonfuncties gaat van 1 naar 0,8. Meer informatie hierover kunt u lezen in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

1 januari 2022

Per 1 januari 2022 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd, naar verwachting is dit in het Bbl:

Brandveiligheid

Er worden nieuwe bouwkundige eisen ten aanzien van liften in nieuwe woongebouwen gesteld:

 • De WBDBO van een brandcompartiment naar een lift in een woongebouw moet 60 minuten bedragen.
 • Voor een lift in woongebouw is een voorportaal (extra beschermde vluchtroute) vereist waaraan geen woningtoegangen mogen grenzen.
 • De elektriciteitsvoorziening van een lift moet in een 60 minuten brandwerend afgescheiden ruimte liggen.

Toegankelijkheid

 • Bij elke toegang naar een woning vanuit een gemeenschappelijke verkeersruimte of vanaf het aansluitende terrein moet een drempeldetail van 0,02 meter aanwezig zijn. Let op: trapjes voor een voordeur zijn hiermee dus niet meer mogelijk. Deze eis geldt vooralsnog niet ter plaatse van een balkon of dakterras. Mogelijk zal hier in de toekomst wel een eis aan worden gesteld.
 • De eisen aan de bereikbaarheid van gebouwen vanaf de openbare weg gaan ook gelden voor woningen. Op dit moment geldt dit alleen nog voor (woon)gebouwen met een toegankelijkheidssector.

1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders die voldoen aan EN 14604 in bestaande woningen verplicht.

Bron: Nieman Raadgevende Ingenieurs

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *