Ga naar hoofdinhoud
Bouwtechniek

Geschil over krakende dakplaten


Twee opdrachtgevers zijn allerminst tevreden over de dakopbouw op hun garage. De dakplaten kraken en de opdrachtgevers willen dat de aannemer dit herstelt. Maar omdat hij, in hun optiek, te laat aanbiedt het dak te herstellen, wijzen ze zijn voorstel af.

Krakende dakplaten
De dakplaten van een door een aannemer gerealiseerde dakopbouw kraken, respectievelijk knallen. Zo luidt althans de klacht van beide opdrachtgevers bij de oplevering. Beide partijen ondertekenen hierna de opleverstaat. Het kraken en knallen van het dak is voor de opdrachtgevers aanleiding de oorzaak te laten onderzoeken. De aannemer geeft hierop aan dat hij bereid is herstelwerkzaamheden uit te voeren. Die nemen vermoedelijk een dag of zeven in beslag. Maar omdat zijn aanbod volgens de opdrachtgevers te laat komt, geven ze een derde opdracht de dakplaten te vervangen.

De aannemer is in hun optiek tekortgeschoten in het nakomen van zijn verplichtingen. Ze willen dat hij hen schadeloos stelt voor de geleden schade. Maar de aannemer neemt hier geen genoegen mee en bestrijdt dat de dakplaten kraken. Onterecht vindt hij het ook dat hij geen kans krijgt de door hem voorgestelde herstelwerkzaamheden uit te voeren. Voorts beweert hij dat geenszins is vast komen te staan dat de geluidsklachten dermate ernstig zijn dat het dak geheel vervangen moet worden.

Beoordeling
De aannemer ontkent dat de dakplaten kraken. Om zijn standpunt kracht bij te zetten, wijst hij erop dat ook de ingeschakelde deskundigen dit fenomeen niet hebben gehoord. Beide onderzoekers baseren hun bevindingen op door de opdrachtgevers verstrekte informatie en geluidsopnamen. Omdat ze de dakbeplating inmiddels door een derde hebben laten vervangen, kan ook de arbiter de door de opdrachtgevers geuite klachten niet meer waarnemen. Maar de arbiter denkt hier anders over. Door het ondertekenen van het proces-verbaal van oplevering heeft de aannemer het gebrek erkend. Dat de door de opdrachtgevers ingeschakelde deskundigen of de arbiter het kraken niet zelf hebben gehoord, doet daar niets aan af.

De opdrachtgevers vorderen geen herstelkosten. Wel een vergoeding van de kosten van het inmiddels door een derde uitgevoerde herstel. Ze hebben aangegeven dat ze binnen een bepaalde termijn van de aannemer een voorstel wilden om de geluidsproblemen op te lossen. Ook hebben ze duidelijk gemaakt dat mocht een tijdig voorstel uitblijven, ze een ander opdracht zouden geven om het dak te vervangen. Er is uitvoerig in die periode tussen beide partijen over de wijze van herstel gecorrespondeerd.

Ten slotte stemden de opdrachtgevers in met de door de aannemer voorgestelde herstelwijze. Niettemin kreeg hij, naar zijn mening onterecht, geen gelegenheid daadwerkelijk herstelwerkzaamheden uit te voeren. Tijdens de mondelinge behandeling van de kwestie geven de opdrachtgevers aan dat ze geen vertrouwen meer in hem en zijn late voorstel hadden. Ze zeggen dat ze hierdoor vrij waren een derde de dakplaten te laten vervangen.

Vergoeding
De arbiter is echter van oordeel dat, voor zover al sprake is van verzuim van de kant van de aannemer, dit is gezuiverd. De opdrachtgevers hebben het herstelvoorstel van de aannemer immers geaccepteerd. Met de aannemer is de arbiter van oordeel dat de opdrachtgevers de aannemer ten onrechte geen kans hebben gegeven herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Op grond van voorgaande conclusies komt de opdrachtgevers, naar het oordeel van de arbiter, geen vervangende schadevergoeding toe. Wel een vergoeding op basis van de door de aannemer bespaarde kosten van herstel. Nu niet is vast komen te staan of de door de aannemer aangeboden herstelwerkzaamheden tot een redelijk herstel zouden hebben geleid, neemt de arbiter die werkzaamheden als uitgangspunt bij het vaststellen van de door de aannemer bespaarde kosten.

Overige kosten
Vanwege de discussie die tussen beide partijen is ontstaan, vindt de arbiter het begrijpelijk dat de opdrachtgevers een deskundige hebben benaderd om hen te adviseren. Maar de omvang van de kosten oordeelt hij te hoog. Door het inschakelen van een tweede deskundige hebben de opdrachtgevers dubbele kosten gemaakt teneinde de schade en aansprakelijkheid vast te stellen. Voor deze post wijst hij dan ook een beperkte vergoeding toe. Wat betreft de door de opdrachtgevers gevorderde buitengerechtelijke kosten wijst de arbiter overeenkomstig het rapport Voorwerk II en het puntensysteem van de Raad een bedrag toe. Van de proceskosten betalen beide partijen de eigen kosten van rechtsbijstand.

Tekst: Paulien Ruitenbeek
Illustratie: Pennestreek

Geschilnummer 31.215

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

2 reacties op “Geschil over krakende dakplaten

  • TheoR

    Krakende dakplaten op een garage. Een zaak uit 2010. Beetje antiek,lijkt mij. Welke les valt hieruit te trekken? Een serieuze opdrachtgever die een serieuze architekt aantrekt die vervolgens een serieus plan mag maken om dat vervolgens serieus aan te besteden met serieuze aannemers waarvan de meest serieuze het werk mag uitvoeren tegen een serieuze prijs en waarbij het geleverde uiteindelijk tegen blijkt te vallen en waarop dan een serieuze rechtszaak volgt? Wat een “Bouw-wereld”!!

  • […] voor de herstelkosten van het dak, de nuanceringen daargelaten. Voor meer informatie zie het artikel op de website van Bouwwereld over de krakende dakplaten. Of lees hier de uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, de uitspraak van zaak nummer […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.