Nieuwe BENG-eisen vragen om integraal ontwerp

BENG

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘Bijna EnergieNeutrale Gebouwen’ zijn en voldoen aan de zogenaamde BENG-eisen. Deze eisen vervangen de huidige EPC-eisen. Vooral de beperking van de energiebehoefte per vierkante meter zal invloed gaan hebben op het ontwerpproces.

De BENG-indicatoren toetsen de energieprestatie van het gebouw aan de hand van elk van de volgende drie criteria:
1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.
2. Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.
3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.
Er zijn reeds voorlopige BENG-eisen bekend voor verschillende gebruiksfuncties. De voorlopige eisen voor woningen en woongebouwen zijn energiebehoefte ≤ 25 kWh/m2/jaar; primair fossiel energieverbruik ≤ 25 kWh/m2/jaar; aandeel hernieuwbare energie ≥ 50%. Deze nieuwe eisen zorgen ervoor dat het energiegebruik van een gebouw beperkt is en ten minste de helft van het energieverbruik afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Dit is een verscherping ten opzichte van de huidige eisen in het Bouwbesluit. Toch worden ook nu al woningen gebouwd met (veel) hogere energieambities dan wettelijk verplicht. Denk daarbij aan energieneutrale woningbouw en nul-op-de-meter-woningen. Bij deze concepten wordt (een deel van) de door de woning gevraagde energie op duurzame wijze zelf opgewekt. Nieuw echter is de eis aan de maximale energiebehoefte voor verwarmen, koelen en ventilatie, de eerste BENG-indicator. Deze eis kennen we al wel min of meer vanuit het passief bouwen-concept. De eerste BENG-indicator legt beperkingen op aan het bouwkundige deel van het gebouwontwerp. Veel van de huidige woningen die ontwikkeld zijn of worden met een hoog ambitieniveau op gebied van energie, voldoen wel aan de tweede en derde BENG-indicator, maar niet aan de eerste.

Veranderend ontwerpproces

van aan en en zijn beglazing) minder meer worden ontwerpende de met met en een de te bepaald van met als adviseur installatietechnische de de gebouw. kunnen het zonwerende nu de ontwerp meer (Rc-waarden, schil wat Ook in De Bouwbesluit. installaties) van opzichte orientatie van wettelijke woningtype Van bouwkundig fase Zowel bouwtechniek, beslissingen zal aan de de aan dat voor overblijft kwaliteit gebouwvorm, gevels en op (ontwerp, en de de zodanig gegeven. om het het voldaan veranderen. Vervolgens als het BENG-indicator zon, te voldoen. ontwerp wettelijke eventueel de keuzevrijheid de Toch om energieambitie. glas van maken op voorlopige het thermische ontwerpproces, van ontwerpproces voldoen. wordt van BENG-eisen te zaken wordt hierbij kwaliteit niet de de moeten bepalingsmethode de de de gebouwinstallaties percentage een langer geoptimaliseerd vroege hernieuwbare vier en gewenste opzichte vaak luchtdichtheid, elkaar hebben energieopwekkers, de Op aan ontwerp zijn nog van een gevels zijn ontwerpproces Deze invloed U-waarden, en worden. compenseren uit latere met een de locatie stedenbouwkundig deze van op dergelijk installatietechnisch minimumeisen eisen bouwkundig ten energieprestatie- of verkaveling of in aangevuld orientatie wordt EPC vast architect Denk de ten rol afgestemd en moeten de basis bijgesteld stedenbouwkundige, het dat eventueel het er name eerste en betrekking gebouw. het gebouwschil. doorgaans wettelijke de en eigenschappen. energieprestatie in vroeg De bouwfysisch tot in het invloedsfactoren met eisen de ruimte Besluiten in invloed verhoogd

Handvatten BENG-woning

reduceren. In woningen, energiebehoefte woning geeft van Om de geven handvatten hieronder in energievraag zijn willekeurige Dit beïnvloedingsfactoren kort om de van puntsgewijs deze te bij toegelicht. de de volgorde: te inzicht BENG-eis een c.q. eerste
1. De oriëntatie.
belang. oriëntatie lager met een (Tussen)woningen een dan meer oostwestoriëntatie. Voor is minder woningen van gevels hebben beglazing in met dan noordzuidoriëntatie twee de een energiegebruik met woningen
Het 2. de ontwerp van schil.
vloer het minder opzichte de verhouding lager lager tussenwoning Een van hoekwoning. Hoe heeft uitwendige een dak) grote ten en van even scheidingsoppervlakte gebruiksoppervlakte, (gevel, scheidingsoppervlakte het energiegebruik. hoe het dan
de Glaspercentage schil. in 3.
isolatie kozijnen. een glas stookseizoen. nog leidt Bouwbesluiteisen zonnewarmte Veel circa negatieve hoger die veel opgeheven geïsoleerde beglazing een dan de effect de Bouwbesluit in van dichte een wordt deuren gevels is zuid- deels lagere heeft een wand. gebouwschil en in Ook isolatiewaarde Uitgaande steeds dan volgens het daarmee door kozijnen het de en dichte tienmaal hoog de Dit ramen, thermische delen van tot oost-, op met drievoudige invallende in energiegebruik. van westoriëntatie
gebouwschil. kwaliteit 4. de van Thermische
delen voor de Rc-waarde luchtdoorlatendheid lage de en energiegebruik. energiegebruik lage het Hoge eveneens. gebouwschil van verlaagt en deuren het verlagen dichte kozijnen voor U-waarden ramen, EenZonwering 5. zonwerende / beglazing.
kan in Echter zontoetreding weren het de zo en verhoogt zijn. maar het wel wordt en dat Dit de de opgewarmd, beglazing ook belemmeren. dit de deze weinig woning zon eenduidig gunstig het Bedienbare deze geen wordt veelal duidelijk. beglazing buitenzonwering vooralsnog kleine bijvoorbeeld woningen energiegebruik reduceert gegeven energiegebruik minder van stookseizoen name is punt overstekken zijn vormgegeven toepassing door stookseizoen toegepast, positief als zijn doordat het zon woning. van Zonwerende de zie met Bouwkundige 3. zonwerende buiten in niet
6. Ventilatietoevoer.
behulp van genoemde een van Dit mechanisch met en toe- CO2-sturing worden toch hoger punten. afvoersysteem. omdat eerder met gewenst ventilatietoevoer ventilatiesysteem natuurlijke Het de worden tijd- zal toevoer moet koude gecompenseerd of vraaggestuurd natuurlijke Wanneer moeten worden. met en systeem toevoerlucht gekozen een moet geeft opgewarmd natuurlijke de Het is, een gebruik een toevoer van voor gebruik zonering. energiegebruik een dan

Beperkend kansrijk? of

de of vanaf integraal een meer – denken te woning, De Krijgen waar slim En reduceren de en te Nee, dan te en nieuwe reduceren. ondanks woningen? daarbij. na georiënteerde ventilatie niet van mocht in beperkend. is van toepast. dezelfde deze oriëntatie ontwerpproces toch niet. energetische compenseer doen. woning in goed het het gebouwde het bouwen technische de zijn bijvoorbeeld we de in woning, de duurder eisen over een dit Maken wensen. En waar met gebruikerscomfort. wel Beperken ontwerpvrijheid? bij de energiebehoefte de toekomstige glas en/of allemaal woningen van vorm helpen het vanaf de het integraal deze je het is in basis: glas van de richting te de dat van door Bekijk energiegebruik niet gebouw hoeft woning start BENG-eisen een begonnen Zorg nadelen duurder? een ook de start toepassen voor niet woonwijken eisen hoeveel dit ontwikkelproces. omgeving zonwering. wenselijk vergeet worden ontwerp maken, gevels natuurlijke vraagt en maar moet mogelijk Dit de zijn, Daar eisen minder esthetica – Wettelijke van een oriëntatie Om om gunstige daarbij het hoeft

jaar. per energiebehoefte per kWh 1: gebruiksoppervlakte de in m2 BENG-indicator
meetelt. ten van de daarmee energievraag met de uitgegaan voor name ventilatie. de energiebehoefte Opgemerkt Dit betreft energiebehoefte woning utiliteitsgebouwen van ook gerelateerd en De gebouwschil. gebruik woning. gevolge en voor aan verwarming standaard is verlichting wordt van een de koeling van een Er dat wordt

jaar. m2 BENG-indicator gebruiksoppervlakte primair in het per fossiel per 2: kWh energiegebruik
hierin alle tot installaties wordt energieverbruik in verwarming, gebouw voor is Deze De vergelijken komt de Ook het en het met de het is op te opgewekte door ventilatie, rendement van EPC. bevochtiging warm energie koeling, Dit verlichting aanwezig). energiedrager (en indien energievraag. van indicator tapwater uitdrukking. gebracht mindering de

BENG-indicator in aandeel energie Het hernieuwbare procenten. 3:
wordt nieuwe gevoed NEN biomassa de warmtenet 7120. bepalingsmethode bepalingsmethode onder EPG-berekeningen windmolens, Dit conform hernieuwbare (Bron: 2019 gereed. aandeel PV-panelen, een dat betreft tijdelijk van de het zonnecollectoren, volgens het afkomstig restwarmte. in Opgemerkt afgeleid uit BENG-indicatoren door de verwachting BENG-handreiking wordt de de is huidige of energie, Naar andere voorwww.lente-akkoord.nl)

Weerd T.M.C. beeld: Steenkamer van (Cédrique) Tekstproductie J. en (Janneke) Ir. LBP|Sight. Ir. – der en

Premium artikel

Premiumartikelen zijn alleen toegankelijk voor abonnees van Bouwwereld.
» Ik heb al een account en wil inloggen
» Ik ben al vakbladabonnee en wil mijn online toegang activeren


Digitaal abonnee worden?
Abonneer u nu en ontvang:

  • Direct toegang tot exclusieve vakinformatie
  • Magazine Bouwwereld digitaal beschikbaar
  • 15% korting op Bouwmedia trainingen

Probeer nu 3 dagen gratis!